சுடச்சுட:

ஆலயங்கள்

இலக்கியம்

ஆன்மிகம்

வியாழன், செப்டம்பர் 22, 2011

காலமானார் - கமலா ரங்கநாதன்


திங்கள், செப்டம்பர் 05, 2011

Guru charanamGuru Brahmaa Guru Vishnu
Guru Devo Maheswara
Guru Saaksaat Param Brahma
Tasmai Shri Guruve Namaha

Meaning
Guru Is Brahmaa (Who plants the qualities of goodness)
Guru Is Vishnu (Who nurtures and fosters the qualities of goodness)
Guru Is Maheswara (Who weeds out the bad quality)
Guru Is Supreme Brahman Itself
Prostration Unto That Guru
-------------------------------
Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara. Guru Sakshath Parambrahma, Tasmai Shri Gurave Namaha. (tr: Guru is the creator Brahma, Guru is the preserver Vishnu, Guru is the destroyer Siva. Guru is directly the supreme spirit — I offer my salutations to this Guru.)
 
Copyright © 2013 செங்கோட்டை ஸ்ரீராம்
Shared by Alahappa Grafix