சுடச்சுட:

ஆலயங்கள்

இலக்கியம்

ஆன்மிகம்

Sunday, January 09, 2011

மோட்சம் என்றால் என்ன?


சித்தாந்தச் சிலந்திவலையில்

சிக்கிக்கொண்ட பூச்சி நான்!

இத்துப்போன வலை இதுவென்றால்

தப்பிப்போகத் தடை ஏதுமில்லை!


சித்தாந்தச்சிலந்தி இந்தப்பூச்சியை

சிறிதுசிறிதாய் சீரணித்துவிட்டால்...

பூச்சியின் மோட்சம் அதுதான்!

அதுதான்!

முக்தி நிலை, மோன நிலை

எல்லாமும் அதுதான்!
Post a Comment
 
Copyright © 2013 செங்கோட்டை ஸ்ரீராம்
Shared by Alahappa Grafix